Tăng sức “đề kháng” cho sinh viên

Tăng sức “đề kháng” cho sinh viên

“Phép màu” tái sinh bệnh nhi ung thư máu kháng thuốc, kháng trị

“Phép màu” tái sinh bệnh nhi ung thư máu kháng thuốc, kháng trị

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị dị ứng với nhiều loại thuốc mê, kháng sinh

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị dị ứng với nhiều loại thuốc mê, kháng sinh

Cảnh báo tình trạng kháng kháng sinh

Cảnh báo tình trạng kháng kháng sinh

Ấn Độ trước “đại dịch” kháng thuốc kháng sinh

Ấn Độ trước “đại dịch” kháng thuốc kháng sinh

Truy điệu, an táng hài cốt bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Truy điệu, an táng hài cốt bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Xử lý kháng sinh trong nước thải

Xử lý kháng sinh trong nước thải