Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng tăng nhẹ, dầu giữ nguyên

Giá xăng tăng nhẹ, dầu giữ nguyên

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Dầu diezen tăng 500 đồng, giá xăng giữ nguyên

Dầu diezen tăng 500 đồng, giá xăng giữ nguyên

Giá xăng, dầu giảm

Giá xăng, dầu giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.800 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.800 tỷ đồng

Giá xăng giữ nguyên, dầu giảm nhẹ

Giá xăng giữ nguyên, dầu giảm nhẹ