Đội tuyển Việt Nam đến Manila, sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Philippines

Đội tuyển Việt Nam đến Manila, sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Philippines

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines