Cổ vũ học viên văn hóa, nghệ thuật Quân đội làm nghiên cứu khoa học

Cổ vũ học viên văn hóa, nghệ thuật Quân đội làm nghiên cứu khoa học

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba trong Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba trong Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam trong mắt học viên quân sự Lào

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam trong mắt học viên quân sự Lào

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Tiếp bước truyền thống, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Tiếp bước truyền thống, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật

Đại tướng Lương Cường: Các nghệ sĩ Quân đội góp phần làm nên những giá trị đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường: Các nghệ sĩ Quân đội góp phần làm nên những giá trị đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam

80 năm xứng danh đội quân văn hóa

80 năm xứng danh đội quân văn hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Ấn tượng khó phai của học viên Lớp đại học Báo chí quân sự Lào K1 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Ấn tượng khó phai của học viên Lớp đại học Báo chí quân sự Lào K1 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

Khánh thành Bia lưu niệm Trường Văn hóa Quân đội-Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi

Khánh thành Bia lưu niệm Trường Văn hóa Quân đội-Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi