Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội: Nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả ở Quân khu 9

​

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội: Nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả ở Quân khu 9 ​

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ động phòng, chống sản phẩm văn hóa xấu độc xâm nhập vào Quân đội

Chủ động phòng, chống sản phẩm văn hóa xấu độc xâm nhập vào Quân đội

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh: Phát huy bản sắc văn hóa quân sự của bộ đội Tăng thiết giáp

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh: Phát huy bản sắc văn hóa quân sự của bộ đội Tăng thiết giáp

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa" tham gia Army Games 2022

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi “Đội quân văn hóa”

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi “Đội quân văn hóa