Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa" tham gia Army Games 2022

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi “Đội quân văn hóa”

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi “Đội quân văn hóa

Chỉ còn 1 ngày để bình chọn cho Đội quân văn hóa Việt Nam tại Army Games 2022

Chỉ còn 1 ngày để bình chọn cho Đội quân văn hóa Việt Nam tại Army Games 2022

Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022

Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022