Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Chúng mình đại khái thế thì chết dở với nhau tuốt

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Chúng mình đại khái thế thì chết dở với nhau tuốt

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về tinh thần của quân đội là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trên chiến trường, vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay

Quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về tinh thần của quân đội là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trên chiến trường, vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm còn mãi

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm còn mãi

Sắc mới trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Sắc mới trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Phong trào “Gió Đại Phong”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Phong trào “Gió Đại Phong”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lòng người dân xứ Huế

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lòng người dân xứ Huế

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Khẳng định những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Khẳng định những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Bản lĩnh kiên trường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Bản lĩnh kiên trường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo