Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hội kiến lãnh đạo Cuba

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hội kiến lãnh đạo Cuba

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm khu công nghiệp Việt Nam tại Cuba

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm khu công nghiệp Việt Nam tại Cuba

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Cuba kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam

Cuba kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam

Cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba bắt đầu từ ngày 14-9 tới

Cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba bắt đầu từ ngày 14-9 tới

Tình hữu nghị đặc biệt - Kho báu vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Cuba

Tình hữu nghị đặc biệt - Kho báu vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Cuba

Brazil thúc đẩy thương mại với Cuba

Brazil thúc đẩy thương mại với Cuba