Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba

Việt Nam và Cuba hợp tác gìn giữ ký ức lịch sử

Việt Nam và Cuba hợp tác gìn giữ ký ức lịch sử

Cuba kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

Cuba kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Bộ Tư lệnh 86

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Bộ Tư lệnh 86

Lễ trao Huân chương của nước Cộng hoà Cuba tặng các đồng chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lễ trao Huân chương của nước Cộng hoà Cuba tặng các đồng chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam