Xúc tiến chuyển giao công nghệ gắn với bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

Xúc tiến chuyển giao công nghệ gắn với bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Chuyển đổi số bền vững là khi con người và công nghệ giao thoa với nhau

Chuyển đổi số bền vững là khi con người và công nghệ giao thoa với nhau

Hợp tác và chuyển giao công nghệ Israel trong lĩnh vực bảo vệ an ninh và dân sự

Hợp tác và chuyển giao công nghệ Israel trong lĩnh vực bảo vệ an ninh và dân sự

Tăng cường hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương

Tăng cường hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Cầu nối ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Cầu nối ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại cho Thủ đô

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại cho Thủ đô

Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid-19

Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid-19