Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chuyển giao công nghệ xử lý nước từ Hoa Kỳ về Việt Nam

Chuyển giao công nghệ xử lý nước từ Hoa Kỳ về Việt Nam

Thái Hưng - VKIST ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Thái Hưng - VKIST ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm xăng, dầu

Chuyển giao công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm xăng, dầu

Xúc tiến chuyển giao công nghệ gắn với bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

Xúc tiến chuyển giao công nghệ gắn với bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Chuyển đổi số bền vững là khi con người và công nghệ giao thoa với nhau

Chuyển đổi số bền vững là khi con người và công nghệ giao thoa với nhau