Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng về thành tích chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen Bộ đội Biên phòng về thành tích chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cảng, biển

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cảng, biển

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Quảng Ninh

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Quảng Ninh

Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc)

Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc)

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích chống buôn lậu

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích chống buôn lậu

Phối hợp chống buôn lậu đường hàng không

Phối hợp chống buôn lậu đường hàng không

"Trận đánh lớn" chống buôn lậu

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường chống buôn lậu

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường chống buôn lậu