"Trận đánh lớn" chống buôn lậu

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường chống buôn lậu

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường chống buôn lậu

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu và các mặt hàng phòng, chống Covid-19

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu và các mặt hàng phòng, chống Covid-19

Hải quan tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, than

Hải quan tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, than