Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị sớm bàn giao nhà, đất doanh trại (cũ) Ban CHQS huyện Ngọc Lặc cho địa phương

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị sớm bàn giao nhà, đất doanh trại (cũ) Ban CHQS huyện Ngọc Lặc cho địa phương

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa