Bệnh viện Quân y 268 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo

Bệnh viện Quân y 268 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo

Bệnh viện Quân y 268, địa chỉ tin cậy của người bệnh

Bệnh viện Quân y 268, địa chỉ tin cậy của người bệnh