Bệnh viện Quân y 268 trao quà Tết tặng các gia đình trên địa bàn đóng quân

Bệnh viện Quân y 268 trao quà Tết tặng các gia đình trên địa bàn đóng quân

Bệnh viện Quân y 268 khám, cấp thuốc miễn phí tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Quân y 268 khám, cấp thuốc miễn phí tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Quân y 268 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo

Bệnh viện Quân y 268 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo

Bệnh viện Quân y 268, địa chỉ tin cậy của người bệnh

Bệnh viện Quân y 268, địa chỉ tin cậy của người bệnh