Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) tặng nước uống miễn phí tại huyện Gò Công Đông

​

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) tặng nước uống miễn phí tại huyện Gò Công Đông ​

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) đưa vào hoạt động trung tâm điều trị kỹ thuật cao

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) đưa vào hoạt động trung tâm điều trị kỹ thuật cao

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9): Phẫu thuật thành công khối u lớn cho 2 bệnh nhân

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9): Phẫu thuật thành công khối u lớn cho 2 bệnh nhân

Bệnh viện Quân y 120 nỗ lực chăm sóc người bệnh

Bệnh viện Quân y 120 nỗ lực chăm sóc người bệnh

Bệnh viện Quân y 120 làm công tác chính sách

Bệnh viện Quân y 120 làm công tác chính sách

Bệnh viện Quân y 120: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 nạn nhân chất độc da cam

Bệnh viện Quân y 120: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 nạn nhân chất độc da cam