Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát cảnh báo đối tượng mạo danh bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh

Bệnh viện Phụ sản Nội phát cảnh báo đối tượng mạo danh bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh