Bệnh viện Quân y 103 nối thành công cánh tay bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Bệnh viện Quân y 103 nối thành công cánh tay bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Khám quan trắc môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp tại Vùng 4 Hải quân

Khám quan trắc môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp tại Vùng 4 Hải quân

Nỗ lực ngăn ngừa bệnh lao ở Philippines

Nỗ lực ngăn ngừa bệnh lao ở Philippines

Gỡ bỏ gánh nặng bệnh lao

Gỡ bỏ gánh nặng bệnh lao

Bệnh viện Quân y 87 tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Bệnh viện Quân y 87 tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Nhân Ngày Thế giới phòng chống lao (24-3): “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao”

Nhân Ngày Thế giới phòng chống lao (24-3): “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao

Phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao

Phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao

Còn 40% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện

Còn 40% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện

Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao

Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao