leftcenterrightdel
Clip Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh Phong Vân-3 06 phóng vào vũ trụ. Nguồn: CCTV 

Vệ tinh này sẽ thay thế vệ tinh Phong Vân-3C đã hoạt động trên quỹ đạo trong một thời gian dài, dữ liệu dò tìm chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và dự báo thời tiết, hóa học khí quyển, giám sát biến đổi khí hậu.

leftcenterrightdel

Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh Phong Vân-3 06 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền,Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Vệ tinh Phong Vân-3 là vệ tinh khí tượng quỹ đạo thấp thế hệ thứ hai do Trung Quốc sản xuất, có khả năng thực hiện quan sát mọi thời tiết khí hậu trên phạm vi toàn cầu, cung cấp tham số khí tượng dự báo thời tiết, giám sát môi trường sinh thái và thiên tai tự nhiên trong phạm vi lớn, đồng thời cung cấp thông tin khí tượng phục vụ nghiên cứu quy luật biến đổi môi trường, khí hậu toàn cầu.

Việc phóng thành công vệ tinh Phong Vân-3 06 đánh dấu lần thứ 100 loạt tên lửa đẩy Trường Chinh-4 phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo và cũng là sứ mệnh thứ 481 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

KIM GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.