leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Trong đó, các bộ trưởng đã công bố một kế hoạch hành động riêng biệt, được đặt tên là Hành động Miyazaki, như một phản ứng đối với nhiều vấn đề phức tạp mà hệ thống lương thực toàn cầu đang phải đối mặt. Kế hoạch này tập trung giải quyết các thách thức ngắn hạn như tác động từ xung đột quốc tế hay đại dịch Covid-19, đồng thời chú trọng vào những mục tiêu dài hạn bao gồm giảm phát thải khí nhà kính và đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, các bộ trưởng còn kêu gọi những bên liên quan gia hạn thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi cơ chế này.

 TRẦN ANH