Tại hội nghị, các giảng viên từ Cục Đối ngoại, Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng và Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ ngoại giao đã giới thiệu các chuyên đề cho hơn 430 cán bộ làm công tác ĐNQP trong toàn quân tham gia trực tiếp và trực tuyến từ 12 điểm cầu. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hội nghị nhằm tập huấn một số kỹ năng, nghiệp vụ ngành đối ngoại cho cán bộ làm công tác ĐNQP của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ĐNQP mới được Bộ Quốc phòng ban hành, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác HNQT và ĐNQP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tại Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, công tác HNQT và ĐNQP thời gian đã không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo vệ vệ lợi ích quốc gia dân tộc… Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới HNQT và ĐNQP từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói riêng và với các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNQP đã từng bước được bổ sung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa thực sự nhuần nhuyễn; có tình trạng chưa nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự, thủ tục, tình trạng xử lý văn bản trong thời gian gấp còn xuất hiện. 

leftcenterrightdel
Hơn 430 cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng trong toàn quân đã tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến. 

Kể từ lần gần nhất Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn ngành ĐNQP vào năm 2016, nhất là từ sau Đại hội XIII của Đảng, đã có nhiều văn kiện mang tính chất định hướng chiến lược tổng thể cho công tác HNQT và ĐNQP trong tình hình mới được ban hành. Trong đó có Kết luận số 53-KL/TW ngày 28-4-2023 của Bộ Chính trị về HNQT và ĐNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26-2-2024 về HNQT và ĐNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Giai đoạn này cũng đánh dấu việc Bộ Quốc phòng ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật để quy định, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động HNQP và ĐNQP, qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất ở các cấp, các lực lượng trong việc triển khai công tác HNQP và ĐNQP.

Hội nghị là cơ hội để các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ HNQT và ĐNQP trong toàn quân cùng trao đổi, lĩnh hội những nội dung định hướng nhiệm vụ mới, những văn bản quy phạm pháp luật mới triển khai, qua đó nắm chắc nội dung yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ngành đối ngoại để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: MAI NGUYÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Đối ngoại quốc phòng xem các tin, bài liên quan.