Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ

Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ

Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)

Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)

Xây dựng Cục Đối ngoại vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới

Xây dựng Cục Đối ngoại vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cục Đối ngoại

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cục Đối ngoại

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào