Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào