leftcenterrightdel
Đại tá Phạm Văn Sỹ phát biểu tại cuộc làm việc.

Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa, trong sáng và có hiệu quả trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

leftcenterrightdel
Các thành viên đoàn Lào tại cuộc làm việc. 

Tại cuộc làm việc, hai bên đánh giá, trong những năm qua, thông qua việc thực hiện các nội dung nghị định thư, kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và các nội dung thỏa thuận của hai Tổng cục Chính trị, nhiều hoạt động trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, công tác dân vận nói riêng đã được triển khai tích cực, đúng hướng, sát với yêu cầu tình hình thực tiễn của mỗi bên. Nhiều cán bộ Cục Xây dựng cơ sở (Tổng cục Chính trị QĐND Lào) đã tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tại Việt Nam và nhiều cán bộ Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đã sang tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Lào.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc làm việc. 

Nhân dịp này, hai bên đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận, đồng thời trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác dân vận, qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Bộ Quốc phòng hai nước về lĩnh vực công tác này ngày càng tốt hơn.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ