leftcenterrightdel

Đại tá Cao Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. 

Tại cuộc làm việc, hai bên giới thiệu cho nhau một số nét khái quát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Cục Bảo hiểm xã hội (Tổng cục Chính trị QĐND Lào); mối quan hệ công tác của mỗi cơ quan; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

leftcenterrightdel
Đại tá Vilaxay Somsak và các thành viên đoàn Lào tại cuộc làm việc. 

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Tổng cục Chính trị, hai bên nhất trí cần phối hợp làm tốt nhiều nội dung trọng tâm. Thứ nhất, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Cục Bảo hiểm xã hội (Tổng cục Chính trị QĐND Lào) cần nắm chắc chủ trương, định hướng của mỗi Đảng, Nhà nước và thực tiễn của đất nước, Quân đội mình để chủ động tham mưu, đề xuất, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về lĩnh vực an sinh xã hội giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc làm việc. 

Thứ hai, trong lĩnh vực BHXH, BHYT của hai Quân đội, cần tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội của mỗi nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mình về chính sách an sinh xã hội nói chung, trong đó có chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội để bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT cho quân nhân và thân nhân của đối tượng do Quân đội mình quản lý, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của mỗi Đảng, mỗi Nhà nước. Thứ ba, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Lào nhằm có các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực BHXH trong Quân đội.

Hai bên nhấn mạnh những nội dung được trao đổi tại cuộc làm việc lần này tiếp tục góp phần khẳng định hiệu quả hợp tác giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Lào, tạo sự tin cậy, hiểu biết, gắn bó lẫn nhau trên các mặt công tác.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ