Xác định vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Lai Châu trong thế trận quốc phòng, những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp với hơn 265km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, tỉnh Lai Châu có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh (QPAN) và đối ngoại trên vùng Tây Bắc. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Huấn luyện chiến thuật sát thực tế chiến đấu ở Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh Lai Châu). 

Chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu là thực hiện phương châm xây dựng KVPT toàn diện, vững chắc, trong đó lấy xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế-xã hội (KT-XH) là trung tâm; xây dựng QPAN là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh là nền tảng, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Việc xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của KVPT tỉnh được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, quản lý, điều hành, các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện được coi trọng, mang lại hiệu quả cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Chú trọng phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong khảo sát, thẩm định và triển khai thực hiện các dự án phát triển KT-XH của địa phương, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn, khu vực quan trọng về QPAN.

Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và điều kiện thực tiễn địa phương, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QPAN; thẩm định chặt chẽ các dự án kinh tế... tạo cơ sở để xây dựng tiềm lực của KVPT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các cơ sở dân quân tự vệ tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng thế trận quân sự gắn với thế trận hậu cần KVPT theo hướng cơ bản, hệ thống, liên hoàn, có trọng điểm và chiều sâu, từng bước vững chắc, phù hợp với nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương, lực lượng chủ lực cơ động đứng chân trên địa bàn.

Cùng với phát triển KT-XH, tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Các cơ quan quân sự, công an, biên phòng được kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; đồng thời xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, có kiến thức toàn diện. Trong đó, đối với lực lượng bộ đội thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình rừng núi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, “gần, gọn địa bàn”, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về QPAN; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT; tập trung diễn tập các tình huống khẩn cấp về quốc phòng, động viên quốc phòng, thiết quân luật, chống khủng bố, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong chống bạo loạn, phối hợp với nước bạn trao trả người vượt biên trái phép. Gắn kết chặt chẽ giữa luyện tập, diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng với diễn tập tác chiến phòng thủ nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ QPAN và xử trí những tình huống có thể xảy ra.

Hiện nay, Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị, là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN, nhất là khả năng xử trí tình huống phát sinh của các cấp, ngành, đoàn thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lai Châu.   

Đại tá HÁN ĐỨC NHU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu