Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn

Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu: Nhiều cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Đề án 1371

Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu: Nhiều cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Đề án 1371

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu: Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác vận động quần chúng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu: Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác vận động quần chúng

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng các hộ gia đình khu vực biên giới tỉnh Lai Châu

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng các hộ gia đình khu vực biên giới tỉnh Lai Châu