Quân khu 2: Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 tại tỉnh Điện Biên

Quân khu 2: Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 tại tỉnh Điện Biên

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Trao nhà tặng hộ nghèo

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Trao nhà tặng hộ nghèo

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9

Quân khu 2: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quân khu 2: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quân khu 2 chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Quân khu 2 chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 382 ở Quân khu 2

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 382 ở Quân khu 2