Quân khu 2: Khai mạc Hội thao chiến sĩ mới năm 2023

Quân khu 2: Khai mạc Hội thao chiến sĩ mới năm 2023

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 2 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 2 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Quân khu 2

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Quân khu 2

Quân khu 2 triển khai hiệu quả các dự án tại khu kinh tế - quốc phòng

Quân khu 2 triển khai hiệu quả các dự án tại khu kinh tế - quốc phòng

Đảng bộ Cục Kỹ thuật, Quân khu 2: Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng

Đảng bộ Cục Kỹ thuật, Quân khu 2: Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng

Quân khu 2 khai mạc Hội thi cán bộ quân khí giỏi năm 2023

Quân khu 2 khai mạc Hội thi cán bộ quân khí giỏi năm 2023

Quân khu 2: Đồng bộ các giải pháp an toàn trong sản xuất, huấn luyện

Quân khu 2: Đồng bộ các giải pháp an toàn trong sản xuất, huấn luyện

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, Quân khu 2 giúp dân chữa cháy rừng

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, Quân khu 2 giúp dân chữa cháy rừng