Vùng 4 Hải quân được giao quản lý vùng biển rộng trên 360 nghìn km2 từ đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định đến mũi Ba Kiệm, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trong đó có quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ nhiều, yêu cầu ngày càng cao, bên cạnh những con tàu mới, hiện đại, còn có nhiều tàu đã qua nhiều năm sử dụng, tần suất và cường độ thực hiện nhiệm vụ của các tàu rất cao, nhất là các tàu vận tải, phục vụ.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (thứ tư từ bên phải sang) kiểm tra nội dung thi tàu chính quy, mẫu mực năm 2023 tại Tàu 016, Lữ đoàn 162. 

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân, cùng các hướng dẫn của cơ quan Quân chủng Hải quân về xây dựng tàu “Chính quy, mẫu mực”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân luôn xác định xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện sát thực tiễn, hiệu quả.

Thời gian qua, nhất là giai đoạn 2020 - 2023, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ở các đơn vị tàu về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tàu chính quy, mẫu mực được nâng lên, gắn chặt chẽ với trách nhiệm của từng người trên cương vị công tác. Vùng 4 Hải quân thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí “chính quy, mẫu mực” trên các mặt công tác cho từng dạng tàu có trong biên chế.

leftcenterrightdel
 Nhổ neo ra khơi thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị tàu tập trung củng cố, bổ sung, bố trí, sắp đặt hệ thống văn kiện, sổ sách, mẫu biểu, bảng biểu chính quy, thống nhất; chuẩn hóa các tiêu chuẩn, định mức; quan tâm xây dựng tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp, chính quy, chuyên nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác của các ngành. Tập trung bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật trên các tàu theo biên chế; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình, nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Tích cực, chủ động phát huy nội lực nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền; bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt cho các tàu thế hệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sửa chữa, khôi phục tính năng, kéo dài tuổi thọ cho tàu thuyền, vũ khí, trang bị cũ đã qua nhiều năm sử dụng.

Công tác xây dựng tàu chính quy, mẫu mực đã thực sự góp phần quan trọng duy trì tính đồng bộ và nâng cao khả năng hoạt động tin cậy của vũ khí, trang bị, làm cho tàu thuyền luôn được giữ tốt, dùng bền và đẹp hơn; bảo đảm cho các tàu hoạt động an toàn trên biển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đường dài, vận tải, đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Huấn luyện chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, lan tỏa hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “duy trì tàu mới, phục hồi tàu cũ”, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của bộ đội. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm theo phân cấp, xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế với lộ trình và bước đi cụ thể.

Trong thời gian tới, công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” phải được triển khai đồng bộ cho tất cả các chủng loại tàu, nhất là các tàu chiến đấu, vận tải, phục vụ đã qua nhiều năm sử dụng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí “chính quy, mẫu mực” trên tất cả các mặt công tác; đồng thời từng bước áp dụng mô hình này cho xe - máy, kho tàng, trạm xưởng.

Cùng với việc duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp “Ngày kỹ thuật” tại các đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp chỉ đạo tăng thời gian, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền, vũ khí trang bị sau khi đi biển về; phát huy nội lực, nâng cao chất lượng các sáng kiến, sáng chế, áp dụng công nghệ nội địa, công nghệ tự chủ, nâng cao năng lực sửa chữa của các trạm, xưởng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật; phối hợp với các đơn vị có liên quan chế tạo, sản xuất các loại vật tư, phụ tùng kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vũ khí trang bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến; lấy kết quả xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” làm tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của các đơn vị.

Đại tá NGUYỄN VĂN BÁCH, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.