Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường Sa

Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường Sa

Kiên cường như bộ đội Trường Sa

Kiên cường như bộ đội Trường Sa

Vượt sóng đến với Trường Sa

Vượt sóng đến với Trường Sa

Đoàn công tác số 11 thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 11 thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

 Chung một tấm lòng hướng về Trường Sa

Chung một tấm lòng hướng về Trường Sa

Những nụ cười trên âu tàu Trường Sa

Những nụ cười trên âu tàu Trường Sa

Cảm xúc Trường Sa

Cảm xúc Trường Sa

Đắp bồi sức đề kháng cho bộ đội Trường Sa - Bài 3: Khắc sâu lời thề giữ biển (Tiếp theo và hết)

Đắp bồi sức đề kháng cho bộ đội Trường Sa - Bài 3: Khắc sâu lời thề giữ biển (Tiếp theo và hết)

Thổn thức Trường Sa…

Thổn thức Trường Sa

Đắp bồi sức đề kháng cho bộ đội Trường Sa - Bài 2: Vun trồng

Đắp bồi sức đề kháng cho bộ đội Trường Sa - Bài 2: Vun trồng "mầm" cống hiến