Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân

Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân

Nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Thân thương Trường Sa

Thân thương Trường Sa

“Mắt thần” ở Trường Sa

“Mắt thần” ở Trường Sa