Vùng 4 Hải quân liên hoan tiếng hát binh nhì năm 2023

Vùng 4 Hải quân liên hoan tiếng hát binh nhì năm 2023

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quânVùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay làm sạch biển

Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay làm sạch biển