Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung huấn luyện và kiểm tra K3 trên biển

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung huấn luyện và kiểm tra K3 trên biển

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Vùng 4 Hải quân tặng quà và khám bệnh miễn phí cho nhân dân

Vùng 4 Hải quân tặng quà và khám bệnh miễn phí cho nhân dân

Vùng 4 Hải quân nâng cao chất lượng xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”

Vùng 4 Hải quân nâng cao chất lượng xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”

Tàu 464, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận, đưa bệnh nhân về đảo Trường Sa điều trị

Tàu 464, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận, đưa bệnh nhân về đảo Trường Sa điều trị

Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân 4 tỉnh duyên hải

Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân 4 tỉnh duyên hải