Tích cực thi để học và hiểu luật

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-CT ngày 17-3-2023 của thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc phê duyệt Kế hoạch số 236/KH-TN ngày 9-3-2023 của Ban Thanh niên Quân đội về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên Quân đội và phát huy vai trò của thanh niên Quân đội tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai 2 cuộc thi đến 100% đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đội Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giành giải nhất Hội thi Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông năm 2023.
leftcenterrightdel
Tích cực hưởng ứng Ngày hội "Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông" năm 2023. 

Theo đó, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật” được tuổi trẻ các đơn vị trong Tổng cục tích cực tham gia, hưởng ứng. Nhiều đơn vị đầu tư công phu trong tổ chức 2 cuộc thi ở cấp mình, lựa chọn và trao giải cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Tổng cục về tinh thần thượng tôn pháp luật, tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật tại cơ sở.

Sau khi tổng hợp kết quả tổ chức thi của các đơn vị, lựa chọn các bài dự thi có chất lượng tốt, đạt giải cấp cơ sở, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng gửi 109 bài tham gia dự thi cấp toàn quân Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và viết tiểu phẩm pháp luật năm 2023 được các đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức sinh động

Cùng với tích cực hưởng ứng 2 cuộc thi trên, nhằm tăng cường công tác PBGDPL cho thanh niên, các đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức sinh động: Tổ chức hội thi, tọa đàm, trao đổi, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa…; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình PBGDPL khác và các nội dung, hình thức giáo dục cơ bản, thường xuyên tại đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện trực quan như pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... trong tuyên truyền, giáo dục.

leftcenterrightdel
Nghiên cứu sách, tài liệu về pháp luật là việc làm được tuổi trẻ các đơn vị trong Tổng cục tiến hành thường xuyên.
leftcenterrightdel
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa tạo sức hấp dẫn, giúp thanh niên dễ nhớ, dễ hiểu. 

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thanh niên với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự giác học tập và tuân thủ pháp luật”. 100% tổ chức đoàn định kỳ rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong sinh hoạt đoàn hoặc tổ chức rút kinh nghiệm đột xuất khi cần thiết.

Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn với hình thức phù hợp, lồng ghép trong tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Nội dung tập trung vào hoạt động của tổ chức đoàn, cán bộ đoàn trong công tác PBGDPL cho thanh niên, như: Kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa về pháp luật, kỷ luật; công tác dự báo, nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận; cách thức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ... 100% tổ chức cơ sở đoàn, định kỳ 6 tháng tổ chức ít nhất 1 cuộc thi hoặc hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật bằng hình thức sân khấu hóa.

leftcenterrightdel
Tích cực tuyên truyền trong học sinh về chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông. 
leftcenterrightdel
Ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật tại cơ sở. 

Phát huy vai trò của thanh niên Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, 100% đoàn cơ sở các đơn vị trong Tổng cục phối hợp với tổ chức đoàn địa phương xây dựng, ký kết, triển khai chương trình phối hợp PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đơn vị và địa phương.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Tổng cục có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

PHƯƠNG MINH

 * Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.