Là đơn vị chủ lực, đủ quân của Quân khu 4, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 có nền tảng và kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện nền nếp chính quy. Năm 2024, Trung đoàn 3 được Sư đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện các chiến sĩ mới là con em của địa phương 12 huyện, thị, thành; của 6 tỉnh trên địa bàn; trình độ nhận thức, phong tục tập quán... không đồng nhất; Trung đoàn lại đóng quân xa Sư đoàn; điều kiện sinh hoạt, công tác vẫn còn nhiều khó khăn. Song nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cùng với quyết tâm cao, chỉ sau gần 2 tuần huấn luyện, các chiến sĩ mới đã thực hiện đúng, đủ và nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh thực hiện chế độ trong ngày của các chiến sĩ mới tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4:

leftcenterrightdel

Thực hiện chế độ thể dục buổi sáng tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.

leftcenterrightdel
Chế độ kiểm tra sáng của Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Kiểm tra nội vụ, vệ sinh tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Huấn luyện võ tay không của Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Sinh hoạt tại phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Chế độ ăn trong ngày tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Thực hiện chế độ thể dục, thể thao tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Thực hiện chế độ tăng gia sản xuất của chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Thực hiện chế độ đọc báo, xem tivi tại Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
Thực hiện chế độ ngủ nghỉ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.
leftcenterrightdel
  Cán bộ kiểm tra thực hiện chế độ ngủ nghỉ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3.

LÊ ANH TẦN (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.