leftcenterrightdel

Nhiều công trình đoạt giải của tuổi trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.  

Quân chủng ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng Sáng tạo trẻ kèm theo Quy chế Giải thưởng Sáng tạo trẻ trong Quân chủng và hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, phát động phong trào thi đua; thành lập các tổ, nhóm sáng kiến, câu lạc bộ khoa học thanh niên và tổ, đội khoa học kỹ thuật trẻ; thi ý tưởng sáng tạo... nhằm khơi dậy trong thanh niên tinh thần tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo.

Qua 5 năm thực hiện, toàn Quân chủng có 235 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; hơn 400 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ Quân chủng; trong đó có 89 đề tài, sáng kiến đoạt giải nhất, nhì, ba cấp Quân chủng; 58 đề tài, sáng kiến đoạt giải nhất, nhì, ba cấp toàn quân. Hơn 200 đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ được Quân chủng triển khai áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhiều năm liền Quân chủng, Cục Chính trị Quân chủng được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

KHÁNH MINH