leftcenterrightdel
 

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu chỉ đạo đại hội.

 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại hội nghị khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (trực tiếp là Ban Công đoàn Quốc phòng), phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân chủng được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, Chương trình hành động của Đại hội lần thứ VIII (2018 - 2023) đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới; chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo lợi ích của đoàn viên, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động ngày càng được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn 5 năm tới. Xác định 3 khâu đột phá. Đó là: Kiện toàn tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên công đoàn “Trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập và cải thiện điều kiện môi trường làm việc.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Quân chủng đã đạt được 5 năm qua.

Nhấn mạnh về những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Quân chủng Phòng không - Không quân 5 năm tới, Trung tướng Trần Ngọc Quyến yêu cầu, công đoàn các cấp cần tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Tổ chức công đoàn phải làm tốt vai trò người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Trọng dụng những cán bộ, công nhân có đủ phẩm chất, năng lực tiếp cận với thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tăng cường các biện pháp giáo dục, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật và an toàn lao động, bảo vệ môi trường làm việc trong công nhân, lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tin, ảnh: KIM ANH - CÔNG ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.