Đầu năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy Đắk Nông, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2028. Theo Đại tá Y Thảo Bkrông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông, mục tiêu của phong trào thi đua nhằm tạo chuyển biến toàn diện, đồng đều, vững chắc hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng bộ quân sự 8 huyện, thành phố trên địa bàn. Nội dung chủ yếu của phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, gồm: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt”.

Khi đến khảo sát, tìm hiểu tại Đảng bộ Quân sự huyện Đắk R'lấp, qua trao đổi với Thượng tá Y Ngoan Mlô, Chính trị viên Ban CHQS huyện, chúng tôi được biết, những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng TSVM; thường xuyên củng cố, kiện toàn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một số chi ủy, chi bộ còn hạn chế, chậm đổi mới, chưa kịp thời bổ sung quy chế làm việc; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi chưa nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt đảng, cấp ủy, chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Vì vậy, việc triển khai phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” sẽ phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tạo khí thế sôi nổi trong LLVT huyện; phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân trong thực hiện công tác xây dựng Đảng. Cũng theo Thượng tá Y Ngoan Mlô, năm 2023, Đảng bộ Quân sự huyện Đắk R'lấp chọn Chi bộ Tham mưu (khối trực thuộc) và Chi bộ Quân sự xã Đắk Sin (khối xã, thị trấn) làm điểm về xây dựng “chi bộ bốn tốt” để cuối năm sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt” (tháng 2-2023). 

Được biết, hiện nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông có 60 chi bộ, với hơn 900 đảng viên. Trong tháng 2-2023, sau lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” của Đảng ủy Quân sự tỉnh, 100% đảng ủy quân sự cấp huyện, thành phố và 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động phong trào thi đua với những mục tiêu, kế hoạch, giao ước thi đua cụ thể từng năm và cả giai đoạn 2023-2028. Hằng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến vào cùng thời gian kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm 2023, Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng bộ quân sự 8 huyện, thành phố chọn một chi bộ, đảng bộ cơ sở làm điểm về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” để cuối năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng. Cụ thể, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông chọn và giao Đảng bộ Trung đoàn 994 làm điểm về xây dựng “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, 100% đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông đều viết bản đăng ký thi đua trong chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí 4 tốt, gồm: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; gắn bó, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình.

Với khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” do Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông phát động đã thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân trong xây dựng tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng đơn vị VMTD, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH