Được thành lập ngày 18-4-1978, trên cơ sở các Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 (Binh chủng TTLL)- những đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chặng đường 45 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 139 đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để xây đắp nên truyền thống "dũng cảm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, quyết tâm làm chủ khoa học kỹ thuật, sẵn sàng cơ động cao, bảo đảm TTLL kịp thời, vững chắc cho lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Quốc phòng đối với toàn quân trong xây dựng và chiến đấu”. Tiếp nối truyền thống và những chiến công của các đơn vị tiền thân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đoàn kết, thống nhất, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tự lực tự cường, ra sức học tập, đổi mới tư duy và cách tiếp cận, làm chủ các trang bị khí tài, bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Gần 20 năm trở lại đây, nhiệm vụ của Lữ đoàn ngày càng phát triển, mở rộng và đa dạng phương thức bảo đảm TTLL, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động sáng tạo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ và khai thác hiệu quả trang bị kỹ thuật, khí tài TTLL hiện đại. Thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Lữ đoàn được đầu tư trang bị nhiều loại khí tài, trang thiết bị thông tin mới, hiện đại.

Điều đó khiến Lữ đoàn phải không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ; luôn sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi rộng, ở nhiều địa hình khác nhau; ăn ở, sinh hoạt dã ngoại... Để bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, Lữ đoàn tập trung giáo dục bộ đội nhận thức tốt nhiệm vụ; yên tâm công tác; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp và thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực quản lý, điều hành TTLL, thực sự là nòng cốt, làm gương cho nhân viên, chiến sĩ học tập, làm theo.

leftcenterrightdel

Đội hình thông tin cơ động Lữ đoàn 139 triển khai khí tài bảo đảm thông tin liên lạc. Ảnh: HOÀI NAM 

Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng; xây dựng điển hình, lựa chọn đơn vị làm điểm toàn diện và từng mặt, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trước hết, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ các loại khí tài, trang bị. Xác định đây là khâu then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng bảo đảm TTLL, nhất là khi đơn vị được đầu tư nhiều loại trang bị, khí tài TTLL hiện đại.

Lữ đoàn quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ huấn luyện theo chương trình cơ bản với huấn luyện theo nhóm chuyên môn; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện phù hợp từng đối tượng; tập trung huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài hiện có, nhất là khí tài mới và nâng cao khả năng bảo đảm thông tin cơ động.

Lữ đoàn cụ thể hóa chủ trương của Binh chủng TTLL thành các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp và đặt ra tiêu chí “chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến” làm mục tiêu huấn luyện. Nhờ đó hiện nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi. Liên tục nhiều năm, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam công nhận và tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Huấn luyện tốt nên năng lực chỉ huy, hiệp đồng, trình độ khai thác, xử lý các tình huống trong bảo đảm TTLL, truyền hình cơ động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng lên rõ rệt. Lữ đoàn luôn tổ chức cơ động bảo đảm an toàn, triển khai lắp đặt các trạm và tổng trạm thông tin cơ động đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết lập thông tin liên lạc nhanh, chất lượng thông tin, hình ảnh, âm thanh rõ nét, phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, được Bộ Quốc phòng, Binh chủng TTLL đánh giá cao và khen thưởng.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Lữ đoàn tiếp tục phát triển. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", góp phần xây dựng Binh chủng TTLL cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quá trình 45 năm xây dựng, trưởng thành, Lữ đoàn 139 (tiền thân là Trung đoàn 139), Binh chủng TTLL luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL. Từ năm 2003 đến nay, Lữ đoàn luôn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam công nhận là "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Đại tá PHẠM VĂN THẮNG

Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc