leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất thi tổ đài thông tin cơ động tinh nhuệ.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 139 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị các chỉ thị, hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi. Xây dựng kế hoạch đăng cai và bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ hội thi; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, làm việc; chăm sóc sức khỏe cho các thành phần tham gia Hội thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức và các cơ quan binh chủng; chuẩn bị vị trí khai mạc, bế mạc, các vị trí thi, trang bị, cơ sở vật chất phục vụ hội thi theo chỉ đạo của Ban tổ chức.

leftcenterrightdel
 Chuẩn bị nội dung thi thực hành thiết lập mạng và xử lý sự cố đa dịch vụ.
 
leftcenterrightdel
 Chuẩn bị nội dung thi thực hành thiết lập mạng và xử lý sự cố đa dịch vụ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng cai hội thi trong điều kiện đồng thời phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ; song lữ đoàn đã quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của binh chủng làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang bị khí tài, thao trường, phòng thi, hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình giám sát, lưu trữ và bảo đảm điều kiện ăn, ở sinh hoạt tốt nhất phục vụ hội thi.

Kết thúc hội thi, Lữ đoàn 139 được Binh chủng Thông tin liên lạc tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, đăng cai, phục vụ Hội thi Thông tin cơ động tinh nhuệ đơn vị trực thuộc và Tổ bảo đảm Kỹ thuật cơ động giỏi toàn quân năm 2022.

Tin, ảnh: MINH TIẾN