Sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Hội thi, hội thao: Tránh chạy theo số lượng, phong trào

Hội thi, hội thao: Tránh chạy theo số lượng, phong trào

Vùng 2 Hải quân tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hội thi, hội thao

Vùng 2 Hải quân tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hội thi, hội thao

Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu

Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu

Hơn 150 vận động viên tham dự Hội thi thể thao quần chúng các dân tộc vùng Tây Nguyên

Hơn 150 vận động viên tham dự Hội thi thể thao quần chúng các dân tộc vùng Tây Nguyên