Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 bế mạc hội thi, hội thao năm 2023

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 bế mạc hội thi, hội thao năm 2023

Khai mạc Hội thi “Tàu chính quy, mẫu mực”, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023

Khai mạc Hội thi “Tàu chính quy, mẫu mực”, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023