Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Binh chủng Thông tin liên lạc bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc tuyên dương đội tuyển tham gia Army Games 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc tuyên dương đội tuyển tham gia Army Games 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022