Binh chủng Thông tin liên lạc tập huấn công tác bảo vệ an ninh năm 2024

Binh chủng Thông tin liên lạc tập huấn công tác bảo vệ an ninh năm 2024

Các đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Các đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Binh chủng Thông tin liên lạc: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Binh chủng Thông tin liên lạc: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra tại Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra tại Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Binh chủng Thông tin liên lạc

​

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Binh chủng Thông tin liên lạc