Quá trình triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các tổ chức công đoàn đã cụ thể hóa vào phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa, đạt hiệu quả thiết thực. Đề cập đến vấn đề này, Đại tá Nguyễn Mạnh Vững, Phó chủ nhiệm Chính trị TCKT khẳng định: “Xác định hoạt động phong trào của các tổ chức công đoàn phải đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ nên quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị...”.

leftcenterrightdel

Thực hiện nhiệm vụ bảo quản đạn tại Kho K870. Ảnh: THẾ QUYỀN  

Quán triệt tinh thần đó, mỗi tổ chức công đoàn xác định cụ thể hóa Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” bằng mô hình, phần việc cụ thể, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với tiêu chí đặt ra: Giải quyết dứt điểm khâu yếu, việc khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để ĐVCĐ, NLĐ nỗ lực phấn đấu. Với cách làm này, hoạt động công đoàn nói chung, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nói riêng của từng cơ quan, đơn vị TCKT ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, nhiều mô hình, phần việc cụ thể hóa phong trào thi đua được các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, nổi bật như: “Làm theo lời Bác-Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn”; “Thi đua giành 3 nhất”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, vượt chỉ tiêu, đời sống tốt”; “Đoàn kết thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”; “Làm kinh tế hộ gia đình giỏi”; “Mỗi công đoàn cơ sở có từ 1 đến 2 công trình sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt...”.  

Từ các mô hình, phần việc được triển khai, nhiều sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học cùng những đề xuất, kiến nghị được áp dụng trong thực tiễn sản xuất và công tác quản lý, góp phần giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và tổng cục. Trong số đó, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp có giá trị quan trọng đối với an ninh, quốc phòng, bảo đảm an toàn, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, giải quyết những khâu căng, mặt khó về vật tư, kỹ thuật, giúp tăng tuổi thọ của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chỉ tính riêng giai đoạn 2017-2022, toàn tổng cục đã có gần 2.900 đề tài, sáng kiến; 161 công trình, sản phẩm, giải pháp sáng tạo của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 50 tỷ đồng. Trong đó có 4 đề tài, sáng kiến đoạt giải nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học-công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), WIPO và được ghi danh trong Sách vàng sáng tạo khoa học-công nghệ Việt Nam; 27 đề tài, sáng kiến tham gia Cuộc thi ‘‘Đề tài, sáng kiến trong tổ chức công đoàn quân đội” lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021. Đặc biệt, hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, TCKT đã có 425 sáng kiến của ĐVCĐ, NLĐ tham gia.

Nói về những kết quả mà công đoàn TCKT đạt được, Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị TCKT cho rằng: “Qua phong trào thi đua đã tạo tiền đề quan trọng để mỗi cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ nỗ lực vươn lên khẳng định mình; tinh thần tự học, tự nghiên cứu nâng cao, trình độ chuyên môn của NLĐ cũng không ngừng được nâng lên. Kết quả đó là minh chứng rõ nét khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; của Đảng ủy, chỉ huy TCKT đã có những cơ chế, chính sách phù hợp, tích cực, hiệu quả trong thúc đẩy phong trào, tạo động lực thi đua trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ không ngừng nỗ lực cống hiến”.

Qua Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 5 năm qua, TCKT có hơn 5.000 ĐVCĐ, NLĐ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và toàn quân; 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học; 12 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; hơn 2.300 cá nhân được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TCKT tặng bằng khen trong Phong trào Thi đua Quyết thắng; hơn 600 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích hoạt động công đoàn. 

 

VÂN ANH