Phóng viên (PV): Công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) có vai trò quan trọng, tạo động lực để bộ đội hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ. Vậy làm thế nào để khơi dậy và lan tỏa ý nghĩa thiết thực đó tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị, thưa đồng chí?

Thượng tá Bùi Khắc Quang: Trong những năm qua, đảng ủy, chỉ huy Kho 205 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đổi mới công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp về vị trí, vai trò, nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu của công tác TĐKT, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn, đoàn kết, quyết tâm cao trong tổ chức triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Thượng tá Bùi Khắc Quang, Chính trị viên Kho 205. 

Trong nghị quyết thường kỳ của Đảng ủy Kho 205 và các chi bộ đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào TĐQT hướng vào nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đột phá mạnh mẽ vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết việc khó. Chỉ huy các cấp đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết bằng các kế hoạch công tác với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sát với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị và tổ chức phát động, đăng ký, ký kết thi đua, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.

Sức lan tỏa của Phong trào TĐQT không chỉ thấm sâu vào các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng, lôi cuốn đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các phong trào thi đua đã hướng đoàn viên, hội viên xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Kho 205 tổ chức báo công dâng Bác trong khuôn viên đơn vị. 

PV: Thưa đồng chí, để tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của đơn vị hướng vào những nội dung trọng tâm gì?

Thượng tá Bùi Khắc Quang: Có thể thấy, điểm nổi bật của Phong trào TĐQT trong Kho 205 giai đoạn 2019-2024 đã hướng vào nhiệm vụ trọng tâm là duy trì thực hiện nghiêm quy định dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ thị số 15/CT-TM ngày 3-12-2018 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Chỉ lệnh số 152/CL-HC ngày 24-1-2019 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Hàng hóa bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng loại, sẵn sàng cấp phát khi có lệnh. Đơn vị tổ chức tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển hàng hóa đúng theo kế hoạch của Cục Quân nhu bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Các bộ phận duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ công tác kho hàng, quy hoạch sắp xếp hàng hóa khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra; định kỳ thực hiện tốt kế hoạch đảo xáo, di dồn, luân lưu, đổi hàng theo quy định.

leftcenterrightdel

Một số mô hình tăng gia hiệu quả được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 

PV: Để Phong trào TĐQT thành công có sự đóng góp không nhỏ của các điển hình tiên tiến. Vậy công tác xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Bùi Khắc Quang: Trong đơn vị, công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến luôn được quan tâm chú trọng. Đơn vị tổ chức tốt các hội nghị điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cổ vũ, động viên và nhân rộng điển hình.

Công tác tuyên truyền đưa tin, phản ánh gương điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo được tiến hành kịp thời. Các hoạt động từ giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu danh hiệu thi đua đến xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức phù hợp với điều kiện của từng ban, phân kho, cá nhân được tiến hành cụ thể, chặt chẽ, qua đó đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và hoàn thiện điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trong Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 

PV: Đồng chí cho rằng việc khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sẽ tạo động lực để mỗi người thi đua phấn đấu đạt kết quả cao hơn? 

Thượng tá Bùi Khắc Quang: Đúng vậy, nếu ví thi đua là gieo trồng thì khen thưởng là thu hoạch. Cả hai đều là động lực thúc đẩy nhau phát triển. Chính vì thế, công tác khen thưởng được Đảng ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoạt động có nền nếp, thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng.

Đơn vị chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố, điển hình mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong đơn vị.

Nhờ vậy, giai đoạn 2019-2024, Kho 205 được thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong Phong trào TĐQT 3 năm liền (2021, 2022, 2023) có 4 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và 10 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 99 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 386 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

PV: Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT thực sự là đòn bẩy đưa các hoạt động của đơn vị tiến lên, cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung gì thưa đồng chí?

Thượng tá Bùi Khắc Quang: Với quan điểm thi đua thực chất, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải căn cứ vào thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, đặc biệt là hướng các hoạt động thi đua vào thực hiện nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong đơn vị. Các hình thức phát động và tổ chức phong trào thi đua cần được đa dạng hóa gắn với công tác tuyên truyền để tạo động cơ thi đua đúng đắn, thúc đẩy mọi quân nhân trong đơn vị tích cực phấn đấu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, thông báo kết quả thi đua, thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời sau từng đợt thi đua và sau từng phong trào thi đua, để khích lệ và nhân rộng điển hình tiên tiến.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐỨC NAM (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.