Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Đỗ Xuân Hoan, Chủ nhiệm Kho 205 phấn khởi giới thiệu: Năm 2023, Kho 205 được cấp trên giao làm điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Ban đầu, khi nhận nhiệm vụ, một số cán bộ, nhân viên tỏ ra khá e ngại, song, nhờ tổ chức quán triệt, giáo dục sâu kỹ, mọi người nhận rõ sự cần thiết và đều nỗ lực tập luyện, nghiêm túc chấn chỉnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm được giao. Kho đã thành lập Ban tổ chức xây dựng đơn vị điểm về nội dung này để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Kho 205 thường xuyên tổ chức tập luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: VÂN ANH

Theo Trung tá Ngô Đức Tiến, Trưởng ban Tham mưu kế hoạch Kho 205, thực hiện nhiệm vụ làm điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cơ quan đã tham mưu với chỉ huy Kho xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch huấn luyện năm, lịch huấn luyện tháng, giáo án huấn luyện và các kế hoạch thông qua giáo án huấn luyện, đăng ký thống kê huấn luyện theo đúng quy định. Kho còn xây dựng kế hoạch riêng về huấn luyện điều lệnh đội ngũ; thành lập tổ giáo viên phụ trách để thường xuyên theo dõi, hướng dẫn.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh đội ngũ, Kho đã mời cán bộ của Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) và cán bộ của Bộ Tham mưu TCHC tổ chức lên lớp, hướng dẫn đơn vị phương pháp tổ chức huấn luyện. Mỗi tuần, đơn vị duy trì luyện tập điều lệnh đội ngũ hai buổi, giúp quân nhân luyện tập thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; thường xuyên tổ chức kiểm tra từng người, nhất là với những quân nhân động tác điều lệnh đội ngũ còn yếu để rút kinh nghiệm, rèn luyện, bồi dưỡng thêm.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong thực hiện xây dựng nền nếp chính quy, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Kho 205 duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực, tuần tra, canh gác, giao ban, hội họp; thường xuyên kiểm tra việc mang mặc, xưng hô, chào hỏi của quân nhân theo đúng điều lệnh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những quân nhân chấp hành không nghiêm, tạo sự chuyển biến tích cực, thống nhất trong đơn vị. Nơi ăn ở, làm việc, sinh hoạt của bộ đội được chỉ huy Kho quan tâm đầu tư và thống nhất cách sắp đặt; hệ thống biển, bảng, dây giá được rà soát, bố trí đầy đủ theo quy định của cấp trên.

Do đặc thù là đơn vị kho, đóng quân phân tán, chỉ huy Kho 205 đã chỉ đạo các cấp quản lý chặt chẽ quân số, việc đi lại của cán bộ, nhân viên, nhất là đối với quân nhân đi công tác lẻ, xa đơn vị; nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh, phẩm chất, năng lực của quân nhân cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng người để kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc. “Do đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố nên chúng tôi chỉ đạo chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát tình hình vay nợ của quân nhân; tăng cường quán triệt, tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định của cấp trên về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn, quy định về sẵn sàng chiến đấu”, Đại tá Đỗ Xuân Hoan chia sẻ.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đến nay, 100% cán bộ của Kho 205 đã nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác của người chỉ huy, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ làm điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tất cả quân nhân trong đơn vị nắm chắc các chế độ trong ngày, trong tuần, những quy định về thực hiện chính quy, các hình thức khen thưởng, kỷ luật, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, mang mặc, sử dụng trang phục, giữ gìn lễ tiết tác phong quân nhân đúng quy định. Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của cán bộ, nhân viên được nâng lên rõ rệt, toàn đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Sự chính quy, nền nếp của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và môi trường làm việc chính quy, đoàn kết, thống nhất đã góp phần quan trọng xây dựng Kho 205 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của kho quân nhu chiến lược trong tình hình mới.

VĂN CHIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.