Để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát thực tiễn đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn 673 cụ thể hóa thành những chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác từng tháng, từng năm; ban hành Nghị quyết chuyên đề số 720-NQ/ĐU ngày 16-1-2020 về “Lãnh đạo tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Lữ đoàn”.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung duy trì nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông báo chuyên đề thời sự, tình hình an ninh chính trị; tăng cường tổ chức các hoạt động, như: Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; các buổi tọa đàm, đối thoại dân chủ...; duy trì hiệu quả nền nếp hoạt động của Phòng Hồ Chí Minh,  tủ  sách  pháp  luật,  hòm  thư  góp ý, hệ thống bảng tin, pa nô, áp phích, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu.

Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tập tài liệu của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”, “Dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở đối với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo lập các nhóm chat Zalo giữa đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và đặc biệt là nhóm Zalo dành cho gia đình, người thân của hạ sĩ quan, chiến sĩ để tăng cường sự trao đổi thông tin, phối hợp quản lý tư tưởng, kỷ luật của quân nhân giữa gia đình với đơn vị; phát huy tốt vai trò của tổ tư vấn tâm lý-pháp lý, tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận; phân công cán bộ theo dõi, động viên, giúp đỡ đối với những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quân nhân hoàn thành nhiệm vụ thấp, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 673 kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trong giờ huấn luyện, ngày 17-3-2023. Ảnh: THÁI HƯNG 

Ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục cao, như: Văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, diễn đàn, Tọa đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn xung kích rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn” bằng hình thức sân khấu hóa, các cuộc thi “Thanh niên Lữ đoàn nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng quân nhân các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ về quân sự chuyên môn, chính trị và kinh tế-đời sống; tham mưu cho chỉ huy đơn vị nhiều biện pháp thiết thực về công tác tư tưởng, quản lý, giáo dục và rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật; kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn những quân nhân có tư tưởng, nhận thức lệch lạc, yếu kém, những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ...

Bằng sự kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, các biện pháp đa dạng, phong phú, tình hình chính trị, tư tưởng của Lữ đoàn những năm qua có sự chuyển biến vững chắc, ổn định, chiều hướng phát triển tốt. Trong năm 2022, Lữ đoàn Phòng không 673 không để xảy ra mất an toàn trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và công tác; không có trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý; cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng tốt, quyết tâm cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 673 chủ trương và quyết tâm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tập trung vào một số biện pháp: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chủ động phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, các cấp tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; nắm chắc hoàn cảnh gia đình, nhận thức, tâm lý, sức khỏe, mối quan hệ xã hội của từng quân nhân; chú trọng quản lý chiến sĩ mới tiếp nhận về đơn vị, bộ phận công tác nhỏ lẻ, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm xử lý những vấn đề nảy sinh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội.

Đại tá LƯU VĂN CẢO

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 673