leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu khai mạc tọa đàm.

Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 2; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2; đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 nhấn mạnh: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và cho thấy tầm nhìn của đồng chí Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tọa đàm cũng là dịp để Quân đoàn quán triệt, thống nhất nhận thức, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu kết luận tọa đàm. 

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến tham luận thống nhất cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là “để trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, từ đó nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính. Từ đó, cuốn sách chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.  

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đoàn phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn. Cùng với đó, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người chủ trì phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ.
Tin, ảnh: NGUYỄN HÙNG