leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị.   

Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Quân đoàn 2, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những vấn đề cơ bản, cốt lõi, rộng, mới trong các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết Quân ủy Trung ương, toàn quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, thống nhất nhận thức và hành động, quyết liệt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, hoàn thành nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đặc biệt là những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới, liên quan đến nhiệm vụ của quân đoàn và các cơ quan, đơn vị. Từ đó, làm cơ sở để Đảng ủy Quân đoàn 2 lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Quân đoàn 2 yêu cầu, sau hội nghị, các Đảng ủy trực thuộc Quân đoàn, Đảng ủy cơ sở nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÙNG