Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và một số đơn vị Quân khu 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và một số đơn vị Quân khu 1

Sư đoàn 355 (Quân khu 2): Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện

đoàn 355 (Quân khu 2): Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện