Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng vùng biên vững mạnh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng vùng biên vững mạnh

Sư đoàn 2 (Quân khu 5) hoàn thành tốt nhiệm vụ phúc tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024

đoàn 2 (Quân khu 5) hoàn thành tốt nhiệm vụ phúc tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024

Quân khu 2 kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại Đoàn 17 Sa Pa

Quân khu 2 kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại Đoàn 17 Sa Pa

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2

“3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

“3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

Đảng bộ Sư đoàn 2, Quân khu 5: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ

Đảng bộ Sư đoàn 2, Quân khu 5: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ

Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (Quân khu 2): Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (Quân khu 2): Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 316 (Quân khu 2): Những kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả

Huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 316 (Quân khu 2): Những kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả