Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Quân đoàn 2 tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị

Quân đoàn 2 tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Quân đoàn 2: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Quân đoàn 2: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, Quân khu 2 giúp dân chữa cháy rừng

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, Quân khu 2 giúp dân chữa cháy rừng

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

"Sức nóng" ở thao trường Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2)

Đảng ủy Quân đoàn 2: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí

Đảng ủy Quân đoàn 2: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí