Theo dõi bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ 6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, tôi chợt liên tưởng tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời căn dặn của Bác Hồ đã nêu rõ cái gốc tạo nên sức mạnh nội sinh vĩ đại của Quân đội ta, đến nay tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ, đó chính là tinh thần “7 dám” đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc rút chỉ ra từ tâm huyết và trí tuệ.

leftcenterrightdel
PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn. 

Tinh thần “7 dám” được đề cập vô cùng sâu sắc, sát đúng thực tiễn, thể hiện tầm nhìn và trí tuệ của người đứng đầu Đảng, Quân ủy Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Quân đội trong tình hình mới. Đó cũng chính là bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức mà cán bộ, đảng viên cả trong và ngoài quân đội luôn phải trau dồi và rèn luyện. Từ tinh thần “7 dám”, bản lĩnh, khí chất của những người lính Cụ Hồ luôn được phát huy, tạo được niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân. Tôi đặc biệt ấn tượng trước sự bản lĩnh và tinh thần cống hiến, hy sinh của họ.

Bản lĩnh đó không chỉ thể hiện ở tinh thần quả cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm trước đây, mà ngày nay còn thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cứu hộ cứu nạn…- mà chúng ta vẫn tự hào gọi đó là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”. Trong điều kiện đời sống xã hội có nhiều thay đổi, phát triển, ai chẳng muốn có một cuộc sống an nhàn, sung sướng. Đó là một thực tế! Nhưng như lời một bài hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” và nhiều người vẫn thường nói: "Nhân dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội". Hình ảnh các chiến sĩ dầm mình dưới mưa lũ, lao vào vùng thiên tai, xung yếu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, có những đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ…, đã chứng minh tinh thần đó.    

Vì vậy, theo tôi, chỉ dẫn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tinh thần “7 dám” vừa là yêu cầu trong tình hình mới, nhưng cũng là sự khẳng định, tin tưởng về tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân của những lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Mời các đồng chí và các bạn vào mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

PGS, TS NGUYỄN MINH HOÀN, Trưởng Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VĂN DUYÊN (ghi)