Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới năm nay có nhiều nội dung mới so với các cuộc diễn tập trước, như: Sơ tán nhân dân tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch, tiếp nhận người sang biên giới, đột nhập giải thoát con tin, đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch xâm nhập tuyến biên giới...

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Ban CHQS huyện A Lưới đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ hệ thống văn kiện tác chiến đến xây dựng công sự, trận địa; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, luyện tập các phân đoạn chặt chẽ. Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã tham mưu, đưa vào diễn tập thực binh các nội dung sát với tình hình thực tế nhằm nâng cao ý thức, khả năng SSCĐ cho các cơ quan, ban, ngành, tạo thế trận vững chắc tại khu vực tuyến biên giới...

leftcenterrightdel
 Khung tập xây dựng quyết tâm chiến đấu tác chiến phòng thủ huyện.

Cuộc diễn tập có nhiều nội dung thực binh như: Trung đội dân quân thị trấn A Lưới đánh chiếm lại mục tiêu; dân quân xã Quảng Nhâm đánh địch tiến công vào làng; thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc sơ tán nhân dân tránh đòn tập kích hỏa lực của địch... Quá trình thực hiện nhiệm vụ, khung tập vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới. Qua diễn tập làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong hệ thống chính trị, làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng trong tác chiến phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc. Đặc biệt, trình độ phối hợp, hiệp đồng và khả năng tác chiến phòng thủ của LLVT huyện vùng biên A Lưới được nâng lên một bước mới, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Đồng chí Huỳnh Công Quảng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện A Lưới khẳng định: "Thông qua diễn tập giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, nâng cao khả năng lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Quân đội và công an. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn”. 

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.