Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Bình Liêu năm 2023 có nhiều lực lượng, thành phần tham gia. Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Bình Liêu chỉ đạo các lực lượng thực binh vận động phục kích trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Kết quả cuộc diễn tập, góp phần củng cố tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của huyện Bình Liêu trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
Các khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch vận động phục kích. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu cho biết, thông qua diễn tập là cơ sở để huyện Bình Liêu củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ngay sau cuộc diễn tập này, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá mạnh yếu, nguyên nhân kết quả đạt được, phát hiện những bất cập; bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống văn kiện khu vực phòng thủ huyện, các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Bình Liêu, tặng quà, động viên các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ thực binh. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu khen thưởng các tập thể tại bế mạc diễn tập. 

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Bình Liêu đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.