Tạo môi trường làm việc an toàn

Tham dự Hội thi ATVSLĐ, PCCN do Cục Kỹ thuật Quân khu 9 tổ chức, chúng tôi chứng kiến tinh thần thi đấu hết mình của các đội. Trong phần thi ATVSLĐ, bằng các hình thức thơ ca, hò vè, các đội đã mang đến thông điệp nhằm cảnh báo, phòng ngừa các vụ tai nạn lao động. Ở phần thi PCCC, mỗi đơn vị đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong xử lý tình huống, cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy. Đại tá Trần Minh Hà, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết: "Hội thi là một trong những hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn cho người lao động. Các tình huống xử trí đã phản ánh trung thực, sinh động, làm nổi bật vai trò hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị cơ sở".

leftcenterrightdel
Hội thi an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được các đơn vị ở Quân khu 9 duy trì thường xuyên. 

Địa bàn Quân khu 9 có nhiều công ty, xí nghiệp trong và ngoài Quân đội, quản lý một lực lượng lớn lao động với đủ các ngành nghề. Trong khi đó, địa bàn rộng, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ; vũ khí, trang bị kỹ thuật nhiều chủng loại; đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng mặn xâm nhập đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của vũ khí, trang bị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 chúng tôi được biết, để cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và PCCN, Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 108 về “Lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu”; đặc biệt đã xây dựng Chương trình Hành động số 962 về thực hiện Chỉ thị số 399 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Từ năm 2022 đến nay, Quân khu đã tổ chức kiểm tra 50 lượt/30 đơn vị trực thuộc về công tác ATVSLĐ; chế độ kiểm định kỹ thuật trang thiết bị, vật tư, phương tiện. Cùng với đó, Quân khu còn tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn bảo hộ lao động tại các đơn vị và doanh nghiệp. Thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức, mạng lưới ATVS theo mô hình bán chuyên trách từ cơ quan Quân khu đến các đơn vị cơ sở và duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Trang thiết bị được ưu tiên đầu tư mua sắm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố cháy nổ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư củng cố, cải tạo nâng cấp hệ thống kho, hạ tầng cơ sở kỹ thuật; quy định chặt chẽ về công tác an toàn tại các vị trí làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động, nhằm phát hiện sớm các nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của môi trường lao động để xây dựng các giải pháp phòng ngừa. Hằng năm, các doanh nghiệp đều tổ chức đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động; áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ... “Đến nay, nhiều đơn vị đã xây dựng hệ thống xử lý nước, chất thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; 100% quân số lao động được bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động và chế độ bồi dưỡng độc hại, phụ cấp đặc thù, đặc biệt thực hiện nghiêm chính sách, chăm lo sức khỏe cho người lao động”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều nói.

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn

Công ty 622 là đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đóng quân phân tán trên nhiều địa bàn. Do vậy, việc duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác ATVSLĐ, PCCN được Công ty luôn coi trọng và có nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Văn Đoàn, Phó tổng Giám đốc Công ty 622 chia sẻ: “Cùng với việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát. Phương pháp tổ chức thực hiện được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, sát với từng đối tượng; gắn với việc phát động phong trào thi đua lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh với việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc... Nhờ vậy, ý thức tự bảo vệ mình của người lao động được nâng lên”.

Hằng năm, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, sạt lở, cháy nổ, cháy rừng... Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác ATVSLĐ, PCCN. Với những kết quả và thành tích đạt được, nhiều đơn vị, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ tư lệnh Quân khu 9, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn khen thưởng về công tác ATVSLĐ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai và PCCN, cháy rừng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Quân khu 9: Bên cạnh những kết quả đạt được, mặt công tác này cũng còn bộc lộ những hạn chế, cần rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, như: Còn có cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thật sự quan tâm coi trọng và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATVSLĐ, PCCN; công tác quán triệt, tuyên truyền chưa cao, thiếu sáng tạo; sự phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thậm chí có đơn vị còn xem nhẹ công tác này, coi đó là việc của cơ quan chức năng...

“Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng chương trình, hành động cụ thể, thiết thực; gắn hoạt động này với Cuộc vận động 50 và phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác huấn luyện về kỹ thuật an toàn và kỹ năng làm việc đối với người chỉ huy đơn vị và những đối tượng lao động trực tiếp; duy trì và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm định, chế độ bảo hộ lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đặc biệt là ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất...”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều khẳng định.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC