Theo kết cấu nội dung bài tập, cơ quan quân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã triển khai luyện tập tổng hợp, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; từ cao lên toàn bộ, đồng thời cơ động lực lượng, phương tiện ra khu căn cứ chiến đấu giả định. Ban CHQS thành phố đã tham mưu, đề xuất và đưa đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường tham gia luyện tập.

leftcenterrightdel

Cơ quan Bộ CHQS tỉnh Điện Biên kiểm tra nội dung triển khai kế hoạch bảo vệ Sở chỉ huy trong căn cứ giả định của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự, Chính trị viên Ban CHQS phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ, 2 phường Thanh Trường và Tân Thanh là những vị trí trọng yếu trên địa bàn thành phố, nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Do đó, từ thực tế quá trình luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng vũ trang thành phố, đội ngũ cán bộ chủ trì của phường có dịp được bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm trong xử trí các tình huống khẩn cấp về quốc phòng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nói chung, các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.

Còn đồng chí Lê Thị Thanh, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự, Chính trị viên Ban CHQS phường Tân Thanh khẳng định: "Tham gia luyện tập cùng lực lượng vũ trang thành phố, chúng tôi nhận thấy nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là nội dung thực hành xử trí các tình huống bảo đảm sinh động, sát thực tế".  

leftcenterrightdel
Cơ quan quân sự thành phố Điện Biên Phủ phổ biến kế hoạch tác chiến trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. 

Theo dõi quá trình luyện tập chuyển trạng thái của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi nhận thấy, ngay khi tổ chức cơ động lực lượng ra khu căn cứ chiến đấu giả định, đơn vị nhanh chóng phổ biến, triển khai kế hoạch động viên phương tiện hậu cần, kỹ thuật; quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của trên; nghe cơ quan báo cáo điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch.

Cùng với đó, Hội nghị Đảng ủy quân sự thành phố Điện Biên Phủ đánh giá kết quả chuyển trạng thái từ thường xuyên lên cao, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố sẵn sàng chuyển lên toàn bộ; huấn luyện và luyện tập phương án bảo vệ Sở chỉ huy. Quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng khắc phục triệt để các nội dung còn hạn chế; tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn kiện; bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện; tổ chức luyện tập sát thực tế, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục củng cố, nắm chắc hơn thứ tự hành động, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

leftcenterrightdel
Bếp Hoàng Cầm trong căn cứ giả định, phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ khi luyện tập chuyển trạng thái.
leftcenterrightdel
Hội nghị Chi bộ quân sự phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ ra nghị quyết lãnh đạo địa phương chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ.  

Đợt luyện tập này cũng góp phần nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành, hiệp đồng của người chỉ huy và cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự quốc phòng, nhất là khả năng cơ động, kinh nghiệm xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp về quốc phòng có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HỒNG SÁNG - HOÀNG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.