Tham dự cuộc họp có: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), đồng Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phát biểu tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.
leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, Học viện Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Viện Lịch sử Đảng, Báo Quân đội nhân dân tiến hành xây dựng kế hoạch; hiệp đồng, triển khai chu đáo, chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt. Căn cứ chủ đề Hội thảo, Học viện Chính trị đã xây dựng chủ đề và thu được 70 bài tham luận. Nội dung các tham luận tập trung làm rõ đường lối và sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là tư duy chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng và sự chủ động chuẩn bị chiến dịch của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nghiên cứu làm rõ nghệ thuật tác chiến của chiến dịch, như: Thế trận chiến tranh nhân dân; nghệ thuật tác chiến; tư tưởng chiến lược tiến công; sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của các binh chủng; tính tích cực, chủ động, mưu trí, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo, tạo ra hiệu suất chiến đấu cao của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và sự vận dụng vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Làm rõ tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên cơ sở đó, làm rõ yêu cầu, nội dung nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp những luận cứ, tạo cơ sở, tiền đề cho xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Học viện Chính trị tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.
leftcenterrightdel
  Các đại biểu Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng tại buổi họp Ban tổ chức Hội thảo.
leftcenterrightdel
Đại diện Ban tổ chức Hội thảo báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học. 

Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại” có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử, vai trò, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Thông qua tuyên truyền về hội thảo, góp phần xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến thắng lịch sử; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng và cán bộ, nhân viên của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Báo Quân đội nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27-3-2024. Tham dự Hội thảo có đại biểu các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, đại biểu ngoài Quân đội. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức Hội thảo thành công theo kế hoạch.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.