Nhiều mô hình sáng tạo do Quân khu 7 triển khai thực hiện đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, áp dụng phù hợp trong toàn quân, toàn quốc.

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 / 10-12-2023), đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã trao đổi với Báo Quân đội nhân dân xung quanh vấn đề này.

Con người là nhân tố quyết định

Phóng viên (PV): Năm 2023, nhân loại chứng kiến bức tranh thế giới đầy thách thức và biến động. Là một vị tướng, đồng chí suy nghĩ gì về những cuộc xung đột vũ trang diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực trên thế giới?

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Những rung chấn, biến động, bất ổn về địa chính trị và xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới đặt ra những thách thức mới, đầy khó khăn và phức tạp trong việc bảo vệ nền hòa bình, độc lập của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ toàn cầu. Trong bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta phải luôn nắm vững, kiên định với đường lối đối ngoại của Đảng, thích ứng linh hoạt với từng hoàn cảnh để giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phương châm, đường lối đối ngoại của Đảng ta đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát là “ngoại giao cây tre”.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và các đơn vị phối thuộc, thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn, năm 2023. Ảnh: THẾ ANH

Đó là sự vững chắc từ gốc, kiên định về lập trường, linh hoạt, mềm dẻo về giải pháp. Trường phái “ngoại giao cây tre” Việt Nam cần được thấm nhuần, thích ứng, vận dụng hiệu quả từ Trung ương đến các địa phương, địa bàn, khu vực có yếu tố quốc tế, quan hệ với các nước bạn, trong đó có Quân khu 7. Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy rõ hơn tính đúng đắn của chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng. Chúng ta thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại chính là để củng cố vững chắc tiềm lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

PV: Quân khu 7 triển khai thực hiện xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại như thế nào, thưa đồng chí Tư lệnh?

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Muốn xây dựng Quân đội mạnh phải xây dựng các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng vững mạnh; trong đó, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định. Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng điểm ở phía Nam và của cả nước với đặc điểm là địa hình hỗn hợp, bao gồm cả rừng núi, đồng bằng, đô thị, biển, đảo; đặc biệt là có đường biên giới dài hơn 627km với nước bạn Campuchia. Đây là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, trung tâm là vai trò đầu tàu của TP Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc chính là tiền đề đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế. Quán triệt, triển khai thực hiện các định hướng lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Quân khu 7 đã chủ động, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc tái sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị; giải thể một số đầu mối đơn vị theo quy định.

Về định hướng xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, chúng tôi đặt mục tiêu, yêu cầu xây dựng con người là nhân tố quyết định. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Cùng với các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng trong toàn quân, LLVT Quân khu 7 cũng từng bước hiện đại, đồng bộ hệ thống vũ khí, trang thiết bị quân sự theo yêu cầu nhiệm vụ.

Hiệu quả từ các mô hình điểm

PV: Quân khu 7 đã cụ thể hóa các định hướng của Đảng, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng bằng những chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả. Đề nghị đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Những năm vừa qua, LLVT Quân khu 7 luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc với nhiều chủ trương, đề án, dự án có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, như: Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo; địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở; xây dựng đại đội dân quân thường trực cấp tỉnh, thành phố; tăng cường đoàn kết giúp đỡ quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia; đề án về tổ chức, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ...

 Cách làm và hiệu quả các mô hình công tác quân sự, quốc phòng địa phương và dân quân tự vệ của Quân khu 7 đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao, chọn làm điểm trong toàn quân, toàn quốc. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết các mô hình điểm, đồng thời tổ chức cho lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham quan.

Một trong những chương trình hiệu quả mang tính chiến lược là đưa dân lên biên giới. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn Quân khu 7 đã xây dựng được 63 chốt dân quân, 51 điểm dân cư liền kề, bố trí gần 400 hộ gia đình đến an cư lạc nghiệp. Thời gian tới sẽ xây dựng nhà trẻ tại một số điểm dân cư, tiếp tục triển khai thêm các điểm dân cư, đưa doanh nghiệp lên biên giới phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân... Những mô hình này vừa củng cố tiềm lực quốc phòng vừa phát triển kinh tế, thiết thực góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển...

Chúng tôi cũng đã kiến nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác nghiên cứu để luật hóa một số nội dung về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ trong thời gian tới nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để chúng ta đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố tiềm lực quốc phòng vững mạnh.

“Thế chân kiềng” trong chăm lo, củng cố tiềm lực quốc phòng

PV: Trong xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, Quân khu 7 đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu, yêu cầu theo “thế chân kiềng”, chăm lo cho LLVT, lo cho dân và lo giúp bạn Campuchia. Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết cụ thể hơn những nội dung này?

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác quốc phòng, quân sự không chỉ trong phạm vi một chương trình mà đó là kết quả của cả một hành trình lâu dài, bền bỉ, kiên trì. Trong hành trình ấy, Quân khu 7 đã thực hiện tốt các chương trình chăm lo cho LLVT Quân khu, lo cho dân, lo giúp bạn Campuchia.

Đối với việc chăm lo xây dựng LLVT, kết quả nổi bật là xây dựng ban CHQS xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc riêng và xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đến nay, Quân khu 7 đã có 99,4% ban CHQS xã, phường có trụ sở làm việc khang trang, sạch, đẹp và xây dựng 100% xã, phường có chi bộ quân sự, trong đó có 99,47% chi bộ có chi ủy. 

Các cơ quan, đơn vị đều đã được xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp, xóa nhà cấp 4 xuống cấp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quan tâm giải quyết chính sách hậu phương, gia đình chiến sĩ bằng những chương trình, phần việc hiệu quả, thể hiện tính nhân văn, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc.

Đối với nhiệm vụ lo cho dân, Quân khu 7 đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: “Gắn kết, thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo” (Quân khu đã xây tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo 1.156 căn nhà tình nghĩa quân dân, tổng trị giá 92,48 tỷ đồng; 109 công trình văn hóa-thể dục-thể thao, trị giá hơn 36 tỷ đồng); đưa dân lên định cư ở biên giới; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt là năm 2021, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã xung kích trong trận chiến “chống dịch cứu dân”, cùng cả nước khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với nhiệm vụ giúp bạn Campuchia, đến nay, Quân khu 7 và các đơn vị, địa phương thuộc Quân khu đã kết nghĩa với 87 đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia, luôn quan tâm giúp bạn bằng vật chất và tinh thần, coi nhau như anh em, cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Trong tất cả nhiệm vụ của LLVT Quân khu 7 đều có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của các doanh nghiệp, tạo nên tính thống nhất, sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu 7.

PV: Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7, đồng chí Tư lệnh có nhắn gửi gì đến cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu?

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng: Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên vùng đất miền Đông “gian lao mà anh dũng” đã viết nên truyền thống: “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”. Vị thế, thành quả của Quân khu 7 hôm nay được vun đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ, công sức... của các thế hệ cha anh; được nhân dân yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, chở che.

Năng lực phòng thủ ở sức dân, tiềm lực quốc phòng ở lòng dân. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau có bổn phận gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống, dựa vào dân, chăm lo cho dân, giúp bạn là tự giúp mình... để xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh. Lòng biết ơn, thái độ tri ân, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của mỗi cán bộ, chiến sĩ, của từng cơ quan, đơn vị cần được thể hiện sinh động, thiết thực thông qua nghĩa cử, các chương trình hành động ý nghĩa.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

PHAN TÙNG SƠN (thực hiện)

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.