Các chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, cụ thể hóa nội dung xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt” phù hợp với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Từ đó đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt. 

Đại tá Phạm Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 219 cho biết, các chi bộ thường xuyên thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của bí thư, cấp ủy và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, không còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm..., do đó, chất lượng sinh hoạt và xây dựng nghị quyết của chi bộ được nâng lên, đánh giá đúng kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo mang tính đột phá. 

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 huấn luyện rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chi bộ duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 1677 của Tổng cục Chính trị. Nhờ đó đã phát huy được tính chiến đấu trong sinh hoạt, phân công phụ trách cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên phụ trách trên từng mặt công tác. Đồng thời, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt giải quyết tốt mối quan hệ giữa bí thư với người chỉ huy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Đại tá Phạm Thanh Quang nhấn mạnh, Đảng ủy lữ đoàn tập trung xác định nhiều giải pháp, trong đó, hằng tháng phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung công tác, theo dõi các đồng chí đảng viên hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật để kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ. Do vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt.

Qua hơn hai năm triển khai xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt” đã tạo chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Lữ đoàn Công binh 219.

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, tìm kiếm rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vì sự bình yên của nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các chi bộ cũng đã khắc phục được khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cơ quan, đơn vị.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực và hiệu quả, năm 2022, qua 100% các chi bộ trong Đảng bộ lữ đoàn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; trong đó có 86% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; Đảng bộ lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Để phát huy hiệu quả của mô hình chi bộ 4 tốt thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 219 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa các nội dung mô hình chi bộ “4 tốt”, khoa học, sát thực hơn nữa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

LÊ VIỆT THẮNG