Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu 5 “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, ngành kỹ thuật Quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác kỹ thuật (CTKT), giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu triển khai có hiệu quả CTKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và công tác, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành kỹ thuật Quân khu.

Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ TBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất... góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra “Ngày kỹ thuật” ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. 

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chính là các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả CTKT. Thực tế trong những năm qua, các đơn vị đã sửa chữa, bảo đảm đồng bộ cho hàng trăm xe ô tô, hàng chục xe tăng, thiết giáp, hàng nghìn súng pháo các loại; xây dựng, hoàn thiện các kho đạn, kho vũ khí bộ binh đúng tiêu chuẩn; tự sản xuất nhiều chi tiết phục vụ sửa chữa, phục hồi vũ khí, TBKT.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 24-9-2008 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới, ngành kỹ thuật xác định nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, chủ động giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện kỹ thuật trong LLVT Quân khu luôn bám sát các chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn và yêu cầu nhiệm vụ. 

Các cơ sở kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, kho tàng, trạm xưởng từ cấp quân khu đến các đơn vị được tổ chức theo hệ thống thống nhất. Qua đó, công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá chất lượng và tình trạng đồng bộ các loại vũ khí, TBKT ở các địa phương, đơn vị đã được triển khai theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”. Chất lượng CTKT, nhất là việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra công tác sửa chữa tại Xưởng sửa chữa ô tô 387. 

Phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, ngành kỹ thuật Quân khu 5 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng CTKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân khu về CTKT. Năm 2023, ngành kỹ thuật Quân khu tập trung bảo đảm TBKT đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ, độ tin cậy cao cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, hội thi, hội thao, huấn luyện chiến sĩ mới, biên giới, hải đảo.
Năm 2024, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra những yêu cầu mới, ngành kỹ thuật Quân khu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động cải tiến, hiện đại hóa TBKT phù hợp với điều kiện tác chiến, khả năng khai thác sử dụng TBKT; tăng cường công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ TBKT theo hướng cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật về năng lực, trình độ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chủ động huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực có chuyên môn, tay nghề cao, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thực hiện đột phá về chuyển đổi số trong CTKT.

Với những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá TRẦN ĐÌNH ĐANG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 5

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.